Panelsamtale: Mental helse

Gårsdagens traumer, dagens virkelighet – en panlsamtale om flytkninger og mental helse. 

Lørdag 19. september kl. 18.00 – 19:30 
Cinemateket, USF Verftet 
Gratis! Begrenset antall billetter

Flyktninger som ankommer Norge har ofte opplevd påkjenninger, stress og traumer som resultat av å bli tvunget på flukt, selve flukten i seg selv, undertrykking i hjemlandet eller krig. Hvilke traumer kan krig, konflikt og flukt påføre en person, og hva gjør disse traumene med en? Hvordan snakker man om flyktningers og asylsøkeres psykiske helse i Norge? Er dette reflektert i den norske politikken og debatten om flyktninger, og er det norske systemet i stand til å håndtere de behovene disse menneskene måtte ha for psykologisk oppfølging? Og hvordan ser tilstanden ut etter at koronakrisen rammet verden? 

Paneldeltakere: 

KRISTIN SKJÆRSETH
Kristin Skjærseth er psykologistudent på UiB. Som leder av studentorganisasjonen Psykologistudenter uten grenser har hun et særlig stort engasjement for menneskerettigheter og flyktningers mentale helse. Hun har hatt deler av sin praksis i Ghana og er for tiden er hun involvert i et forskningsprosjekt om søvn og mental helse hos asylsøkere og flyktninger.

OSAMA SHAHEEN
Osama Sasheen er aktivist, masterstudent og flyktning. Han er grunnlegger av DER, hvor han er redaktør. DER er første tidsskriftet for arabisktalende i Norge, og skal være et hjelpemiddel til bedre språk kunnskap og kultur/samfunnsforståelse.

RUNA KONGSVIK
Runa Kongsvik jobber som psykolog på Klinikk for krisepsykologi, og har tidligere vært kommunepsykolog for flyktninger.

KATRINE NØTVEDT
Katrine Nødtvedt er byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen. Hun har ansvar for kulturpolitikk, biblioteker og museer, mangfold og likestillingspolitikk og flyktninger.

Hun ble valgt inn i bystyret i 2019. Hun er utdannet psykolog, og ble ansatt som doktorgradsstudent ved Norges handelshøyskole. Tidligere var hun leder for ungdomsorganisasjonen Re:ACT, hvor hun jobbet med spørsmål knyttet til inkludering, mangfold og klima- og miljøspørsmålet.